เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ สนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบนายจิรชัยกรีกังวรนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกับชาวอำเภอวารินชำราบร่วมตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 นิมนต์พระสงฆ์ และสามเณรจากวัดในอ. วารินชำราบมารับบิณฑบาต เพื่อรำลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์หลังจากเข้าพรรษาแล้วโปรดพระพุทธมารดาในวันแรกของการลดลงของเดือน 11 ซึ่งตรงกับวันหลังจากเข้าพรรษา 1 วัน เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบฝ่ายมหานิกายกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ประชาชน ผู้มาทำบุญเพื่อเป็นคติเตือนใจในการดำเนินชีวิต