หน้าแรก

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันก่อตั้งมานานกว่า 25 ปีแล้ว แต่ก่อนที่จะมาเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันได้พัฒนามายาวนาน จากจุดเริ่มต้นเป็นโรงเรียนประถมศ. ศ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือศอ. บต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ต่อมาได้ปรับบทบาทของศูนย์การศึกษา. จังหวัดอุบลราชธานีและเปลี่ยนเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานีในตอนท้าย

แม้ว่าศูนย์แห่งนี้จะเพิ่งก่อตั้งเมื่อไม่นานมานี้ แต่ผ่านงานต่างๆเพื่อพัฒนาการศึกษามีผู้บริหารมากมายที่เข้ามาดูแลคนจำนวนมากพวกเขามีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายเรามาถอยกันเถอะ ศูนย์นี้อยู่ด้วยกันไหม? มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

ศนจ. อบ. ในยุคแรก

ศูนย์การศึกษาปฐมวัยนอกโรงเรียนต่างจังหวัดเป็นยุคแห่งการปฏิบัติเพื่อแก้ไขการรู้หนังสือและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้หนังสือและการพัฒนาวิชาชีพในยุคแรกเริ่มการศึกษาผู้ใหญ่ยังไม่มีการจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนและ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์ในโครงการคพ. จึงได้รับงบประมาณ ในการก่อสร้างสถานที่และทีมงานหลาย ๆ คนนอกจากมีบุคลากรที่พร้อมทำงานมากกว่าจังหวัดอื่น …

ศนจ. อบ. ในยุคปฏิรูปการศึกษา

ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ต้องเปลี่ยนศูนย์การศึกษาจังหวัดตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเดิมและไม่สามารถตั้งชื่อศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต่างจังหวัดได้อีกต่อไป สามารถเปลี่ยนชื่อและบทบาทอื่น ๆ ได้ในอนาคต …….

ในโอกาสต่อไปเราจะนำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบ ประวัติของเราเพิ่มเติม